Saltar al contingut principal

Impost sobre béns immobles. 2018

L'Idescat presenta la informació del cadastre i de l'impost sobre béns immobles (IBI), de naturalesa urbana i rústica, de l'any 2018, a partir de la informació de què disposa la Direcció General del Cadastre. Pel que fa a l'IBI, es publiquen dades de la base imposable, de la quota íntegra i del nombre de rebuts.