Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 05/2019

La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 2.003 milions d'euros al maig del 2019, xifra que suposa un increment del 5,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual destaquen Estats Units i el Regne Unit, amb una despesa de 288 i 218 milions d'euros, presenten un increment interanual del 2,2% i 22,0%, respectivament. En canvi, França, amb una despesa de 210 milions d'euros, presenta un decrement interanual del 12,4%.

La despesa mitjana diària per persona és de 213 euros, dada que suposa un increment interanual del 6,4%. Les partides de despesa principals corresponen al transport internacional (554 milions d'euros) i a les activitats (394 milions d'euros).