Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 06/2019

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 0,7% interanual a Catalunya al juny del 2019. Per grans sectors industrials, creix l'energia un 27,9%, mentre que la resta de béns disminueixen: els béns de consum un 3,5%, els béns intermedis un 3,1% i els béns d’equipament un 0,6%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) disminueix un 9,3% respecte a un any enrere.