Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T2/2019

El cost laboral per treballador i mes és de 2.874,60 euros a Catalunya al segon trimestre del 2019, un 2,5% més que al mateix trimestre del 2018. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.465,56 euros, un 5,4% més que un any enrere, mentre que el sector de la cultura se situa en 3.281,57 euros, amb un decrement interanual del 3,7%. El sector del turisme creix un 0,2% respecte el mateix trimestre del 2018 amb un cost laboral de 2.103,09 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.615,04 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.829,66 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 1,9% a Catalunya i se situa en 2.165,01 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.474,50 euros i en els sectors de la cultura i el turisme, de 2.494,83 i 1.556,32, respectivament.

Per hora efectiva, el cost laboral és de 22,18 euros i el cost salarial de 16,71 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (24,20 euros), seguit de la cultura (18,73 euros) i del turisme (13,23 euros).

Pel que fa al nombre de llocs de treball vacants, és de 22.827, un 5,0% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 88,9% de les vacants.