Saltar al contingut principal

Estadística de despesa en consum de les llars. 2018

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes l'any 2018 va ser de 32.586 euros per llar, cosa que representa un increment del 3,1% respecte a l'any anterior, segons l'Estadística de despesa en consum de les llars. La despesa total de les llars a Catalunya va ser de 98.871 milions d'euros.

La despesa mitjana de les llars catalanes en béns de primera necessitat es va situar en 17.949 euros, un 5,0 % més respecte a l'any anterior, mentre que la despesa mitjana en béns que no són de primera necessitat es va incrementar un 0,8% i es va situar en 14.637 euros per llar.

La despesa relacionada amb l'habitatge (inclosos els subministraments) segueix sent el principal component de la despesa de les llars. El 2018 va arribar a significar el 32,1% de la despesa total, percentatge que es va incrementar en 1,6 punts respecte a l'any anterior. Aquest increment s’explica perquè la despesa relacionada amb l’habitatge va augmentar un 8,4% l’any 2018: les llars catalanes van dedicar una mitjana de 10.458 euros a aquest concepte.