Saltar al contingut principal

Avanç del PIB trimestral. T3/2019

El producte interior brut de Catalunya ha registrat un creixement interanual de l'1,8% al tercer trimestre del 2019, segons l'Avanç del PIB, que elabora el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda conjuntament amb l'Idescat. Per sectors d'activitat, mostren increments la construcció (3,4%) i els serveis (2,8%); mentre que la indústria disminueix un 0,7% i l'agricultura un 2,8%. En termes intertrimestrals, el PIB de l'economia catalana ha crescut un 0,4%.