Saltar al contingut principal

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2019

El 52% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos al 2019, fet que representa un increment de 2,7 punts respecte a un any enrere. En les llars en què hi viu algun fill, el percentatge de persones que han comprat per Internet supera la mitjana catalana: el 57,9% en les llars de parelles amb fills i el 53% en les llars amb un sol progenitor amb fills.

Pel que fa a l'ús d'Internet, el 93,7% de les persones de 16 a 74 anys l’han fet servir en els 3 mesos anteriors a la realització de l’enquesta i el 91,1% l’utilitza de manera habitual, almenys un cop per setmana. Aquestes dades suposen un augment respecte a l’any 2018 de 5,7 i 6 punts, respectivament. Per franges d’edat, l’ús d’Internet de manera habitual en les persones més joves supera el 97%: un 97,1% les persones de 16 a 24 anys; un 99% les de 25 a 34 anys i un 97,7% les de 34 a 44 anys.

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que ha utilitzat Internet en els darrers 3 mesos s'ha incrementat en 2,6 punts, en passar del 92,8% l'any 2018 al 95,4% d'enguany.

Quant a l'equipament de les llars, el 84,9% disposa d'algun tipus d'ordinador i el 93,9% té accés a Internet a través de banda ampla. El 59,8% dels habitatges de Catalunya disposen de tauleta tàctil, dada que suposa un augment de 3,9 punts respecte a l’any 2018 (55,9%).