Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2017

El volum de negoci generat per les empreses del sector de serveis de mercat no financers de Catalunya va ser de 246.766 milions d'euros l'any 2017, xifra que representa un augment del 4,6% respecte a l'any anterior.

El sector del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci (90.540 milions d'euros, amb un increment de l’1,9% respecte a un any enrere) i més valor afegit (12.910 milions d'euros, un 4,4% més que l'any anterior), i el del comerç al detall és el que va ocupar més persones (299.587 ocupats, un 2,3% inferior a l’any 2016).

De la resta de serveis, el sector de transport i emmagatzematge va destacar en volum de negoci (22.590 milions d’euros, un augment del 0,8%), mentre que el d'activitats professionals, científiques i tècniques va ser el més rellevant en nombre d'empreses (77.965, amb un creixement de l’1,5%) i en valor afegit (8.853 milions d’euros, un 7,7% més). Pel que fa al nombre de persones ocupades, el màxim el va assolir el sector d’activitats administratives i serveis auxiliars (295.921 persones, amb un augment del 5,9%).