Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. 2018. Dades definitives

Les exportacions de productes industrials van assolir un valor de 67.388,0 milions d'euros a Catalunya l'any 2018, xifra que va representar un augment de l'1,6% respecte de l'any anterior, segons dades definitives del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d’Administració Tributària. Per nivells tecnològics, les exportacions de nivell tecnològic mitjà alt van créixer un 4,1%, seguides de les de nivell tecnològic alt (1,1%) i les de nivell tecnològic baix (0,9%). En canvi, les de nivell tecnològic mitjà baix van decréixer un 4,6%.

Pel que fa a les importacions de productes industrials, van assolir un valor de 80.870,8 milions d'euros, xifra que va representar un increment del 6,4% respecte d'un any enrere. Per nivells tecnològics, totes van augmentar: les de nivell tecnològic mitjà baix un 10,4%, les de nivell alt un 8,3%, les de nivell mitjà alt un 7,7% i les de nivell baix un 0,6%.