Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T4/2019

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al quart trimestre del 2019 registra un saldo de 8,7 punts, dada que suposa un increment de 2,4 punts respecte al trimestre anterior i de 3,7 punts respecte a les expectatives per al quart trimestre manifestades al trimestre anterior.

Per sectors d'activitat, tots ells presenten saldos positius al quart trimestre del 2019, segons l'Enquesta de clima empresarial. Destaquen els sectors de la construcció, de la resta de serveis i de l’hostaleria amb saldos de 17,1, 12,5 i 10,9 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al primer trimestre del 2020 registren un saldo de 3,5 punts, dada que es troba 1,5 punts per sota de les expectatives del trimestre anterior (5,0 punts).