Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari va disminuir un 2,6% interanual a Catalunya al desembre del 2019. Per grans sectors industrials, tots van registrar decrements, excepte els béns d’equipament, que van augmentar un 0,4%. Els decrements es van donar als béns intermedis (6,2%), als béns de consum (2,1%) i a l'energia (0,2%).

L'any 2019, la mitjana anual de l'índex de producció industrial va disminuir un 1,3%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar decrements el sector dels béns intermedis (−3,5%), el dels béns de consum (−1,6%) i el dels béns d'equipament (−0,2%), mentre que l'energia va créixer un 3,3%. Per seccions de la CCAE-2009, va destacar la disminució de la producció industrial en el sector de les indústries del paper, arts gràfiques i suport enregistrats (−9,6%) i en les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (−4,2%).