Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2014-2018

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2014–2018. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 817 defuncions per 100.000 habitants, xifra lleugerament inferior a la d'Espanya (829) i de la Unió Europea (1.002).

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, l'Alt Pirineu i Aran (783) i l’Àmbit Metropolità (804) van tenir una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits de les Comarques Gironines (838), el Penedès (846) , Ponent (850) i el Camp de Tarragona (853) la TME va ser més elevada. A la resta d'àmbits (les Terres de l'Ebre i les Comarques Centrals) el nivell de la mortalitat estàndard no diferia significativament de la mitjana de Catalunya.