Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 01/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 4,0% interanual a Catalunya al gener del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 5,1%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 1,9%, i les realitzades pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 8,4% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 3,5% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia, Regne Unit i Estats Units són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (190,1, 136,6, 119,1 i 115,4 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: Itàlia augmenta un 10,9%, mentre que França, el Regne Unit i Estats Units disminueixen un 5,7%, un 1,2% i un 3,8%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (1.462,5 i 303,2 milers , respectivament) amb variacions interanuals positives del 2,0% i 0,7%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 5,0% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 5,5% i en el turisme estranger del 4,7%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.