Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T4/2019 i any 2019. Dades provisionals

Catalunya va exportar productes industrials per valor de 17.784,1 milions d'euros al quart trimestre del 2019, xifra que representa un augment interanual del 4,1%. Destaca l'increment de les vendes de productes d'alta tecnologia (20,8%) i també van augmentar les de nivell tecnològic baix (10,1%) i mitjà baix (1,4%), mentre que les vendes de productes de nivell mitjà alt van disminuir (−2,8%).

D'altra banda, el valor de les importacions va arribar als 19.885,2 milions d'euros al quart trimestre, xifra que suposa una disminució interanual del 3,1%. La disminució de les compres de productes industrials la va motivar el grup de nivell tecnològic mitjà baix (−8,3%), ja que la resta de grups van incrementar les importacions.

L'any 2019, Catalunya va exportar productes industrials per valor de 70.038,2 milions d'euros, xifra que representa un augment del 3,2% respecte a l'any anterior, segons dades provisionals. Per nivells tecnològics, els productes d'alt contingut tecnològic són els que més van augmentar les vendes a l'estranger (18,2%), seguits dels de nivell baix (7,8%) i dels de nivell mitjà baix (6,6%). En canvi, les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt van disminuir (−3,5%).

Pel que fa a les importacions, Catalunya va importar productes industrials per valor de 83.087,0 milions d'euros l'any 2019, xifra que representa un creixement del 2,9% respecte de l'any anterior. Per nivells tecnològics, les compres a l'estranger de productes d'alt contingut tecnològic són les que van augmentar més (11,2%), seguides per les dels nivells mitjà baix (4,3%) i baix (3,2%) i les de contingut mitjà alt, que es van mantenir estables (0,2%).