Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T4/2019 i any 2019

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 14,7% interanual al quart trimestre del 2019, fet que va suposar un total de 952,5 milers de viatges, 3.864,7 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 4,1 nits i una despesa de 470 milions d'euros.

La despesaen viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat al quart trimestre del 2019 va ser de 493 euros per persona, xifra que representa un increment del 36,2% en relació amb el quart trimestre del 2018, i que equival a 122 euros de despesa diària amb un increment del 24,0%.

El nombre d'excursionsa Catalunya dels residents de la resta de l'Estat es va situar en 201,4 milers al quart trimestre del 2019, amb un decrement del 5,7% respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

En el total de l'any 2019, el nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat va augmentar un 1,5%, la despesa total corresponent a aquests viatges va créixer un 6,1%, i la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 1,9%.