Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 2019. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,5% a Catalunya l'any 2019, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns de consum (1,9%) i els béns d’equipament (0,6%), mentre que disminueixen els béns intermedis (−1,1%) i l’energia (−0,2%).

Per seccions industrials, van augmentar les indústries manufactureres i l'energia elèctrica i gas (totes dues 0,3%) i van disminuir les indústries extractives (−0,7%) i el subministrament d'aigua (−0,1%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més alts els van anotar la indústria de la fusta i el suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria (2,7%) i les indústries de productes alimentaris (2,4%),mentre que les disminucions més elevades les van registrar les indústries químiques (−3,0%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−2,7%).

L'índex de preus industrials va augmentar un 0,3% a Catalunya l'any 2019.