Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2020

L'Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, estableix a l'apartat primer la suspensió de l'obertura al públic dels hotels i allotjaments turístics de curta estada. A partir del 19 de març els establiments han anat tancant progressivament i a partir del 26 de març han suspès l’activitat amb fins turístics. Per aquest motiu, al mes d'abril l'activitat turística als hotels ha estat nul·la i les magnituds estimades són zero.