Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies. 05/2020

L'índex de vendes a les grans superfícies (IVGS) de Catalunya a preus corrents ha disminuït un 24,9% al maig del 2020 respecte al mateix mes de l'any anterior i ha augmentat un 19,4% respecte al mes d’abril del 2020. Per grups de productes, el descens interanual de les vendes es concentra en les vendes de productes no alimentaris (−57,6%), mentre que augmenten les d'alimentació (13,8%).

Les dades reflecteixen l’evolució del volum de vendes en el context de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Reial decret 463/2020, de 14 de març).