Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 06/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de juny de 2020 disminueix un 5,5% respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.324.941 afiliacions, segons dades provisionals. En nombres absoluts, la davallada interanual és de 194.957 afiliacions i de 3.513 en relació amb el trimestre anterior (−0,1%).

Per sector econòmic, i si es compara amb el juny de l'any anterior, les afiliacions disminueixen a tots els sectors: els serveis (−6,2%), l'agricultura (−4,7%), la indústria (−3,2%) i la construcció (−2,5%).

Per divisió econòmica, cinc branques encapçalen la davallada de les afiliacions en nombres absoluts i acumulen més de la meitat del descens interanual. Així, en relació amb el mateix període de l'any anterior, els serveis de menjar i begudes disminueixen en 35.869 afiliacions (−15,3%), els serveis d'allotjament en perden 22.649 (−34,5%), les activitats relacionades amb l'ocupació baixen en 18.512 (−29,5%), el comerç al detall baixa en 18.363 (−5,3%) i l'educació disminueix en 7.296 afiliacions (−4,7%).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri (−6,2%) baixen més que les afiliacions per compte propi (−1,8%). En les afiliacions per compte d'altri destaca la disminució interanual dels contractes temporals (−20,4%), mentre que els contractes indefinits es mantenen estables. Pel que fa al tipus de jornada, les davallades més intenses es produeixen en els contractes fixos discontinus (−28,7%) i en els de temps parcial (−11,3%).

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya disminueix un 5,1% al juny del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.184.825 persones, 171.753 persones menys.

El nombre d'afiliats respecte al juny del 2019 decreix a totes les comarques i on disminueix més intensament és a la Selva (−12,7%), al Tarragonès (−9,7%) i al Baix Empordà (−8,6%).

Per sexe, el nombre de dones afiliades decreix un 5,5% i el d'homes ho fa en un 4,8%. Per edat, destaquen les disminucions interanuals de les persones afiliades de menys de 30 anys (−14,9%) i de 30 a 44 anys (−7,1%) i l'increment de les persones afiliades de 55 anys i més (2,5%). Segons la nacionalitat, el decrement interanual dels afiliats estrangers (−7,4%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (−4,7%).

A conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat difon els resultats provisionals dels afiliats i les afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal del juny de 2020. Els resultats definitius es publicaran a l'octubre, d'acord amb el Calendari de difusió de l'Idescat.