Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum. 06/2020

L'índex de preus de consum (IPC) disminueix un 0,6% interanual a Catalunya al juny del 2020. Els grups més inflacionistes són Aliments i begudes no alcohòliques (2,3%) i Hotels, cafès i restaurants (1,5%). Els únics grups que presenten taxes de variació negativa són Transports (−5,8%), Habitatge (−3,5%) i Esbarjo i cultura (−0,6%).

El 22 de juny s’ha acabat l'estat d'alarma i en general els establiments comercials han reprès l’activitat. Per això, la majoria dels productes de la cistella de l'IPC ja es poden adquirir, excepte els articles relacionats amb el turisme i l'assistència a espectacles esportius i culturals. Per tant, els procediments utilitzats per estimar preus fins ara s’han deixat d'utilitzar i s’ha tornat als mètodes habituals, excepte en el cas d’aquests articles, en què s'ha fet una estimació adequada.