Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T2/2020

El cost laboral per treballador i mes és de 2.553,59 euros a Catalunya al segon trimestre del 2020, un 11,2% menys que al mateix trimestre del 2019. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.399,35 euros, un 1,5% menys que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 2.944,05 euros, amb una disminució interanual del 10,3%. El sector del turisme decreix un 38,9% respecte al mateix trimestre del 2019, amb un cost laboral de 1.284,38 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (2.776,49 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.561,52 euros).

El cost salarial per treballador i mes disminueix un 13,2% a Catalunya i se situa en 1.879,10 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.418,80 euros (−1,6% interanual), en la cultura és de 2.217,84 euros (−11,1%) i en el turisme de 870,73 euros (−44,1%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 24,94 euros i el cost salarial de 18,35 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (24,55 euros), seguit de la cultura (21,20 euros) i del turisme (15,94 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants és de 12.476, un 45,3% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 88,7% de les vacants.

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, ha fet que moltes empreses hagin tancat o hagin produït amb menor intensitat a partir d'aquesta data. L'impacte més important en les Estadístiques de cost laboral s'aprecia tant en el decreixement del cost laboral com en la reducció de les hores efectivament treballades aquest trimestre.