Saltar al contingut principal

Estadística de despesa en consum de les llars. 2019

La despesa mitjana en consum de les llars catalanes va ser de 32.916 euros per llar l'any 2019, amb un increment de l'1% respecte a l'any anterior. La despesa total de les llars a Catalunya l'any 2019 va ser de 100.970 milions d'euros.

La despesa mitjana de les llars catalanes en béns de primera necessitat es va situar en 18.205 euros (un 1,4% més respecte a l'any anterior), mentre que la despesa mitjana en béns que no són de primera necessitat es va situar en 14.711 euros per llar (un increment de 0,5%).

La despesa relacionada amb l'habitatge (inclosos els subministraments) segueix sent el principal component de la despesa de les llars. El 2019 va arribar a significar el 33% de la despesa total, percentatge representa un increment de 0,9 punts respecte a l'any anterior. Aquest increment s’explica perquè la despesa relacionada amb l’habitatge va augmentar un 3,9% l’any 2019, de manera que les llars catalanes van dedicar una mitjana de 10.865 euros a aquest concepte.