Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 08/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 432 milions d'euros a l'agost del 2020, xifra que suposa una disminució del 84,4% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França, els Països Baixos i Alemanya amb una despesa de 176, 21 i 17 milions d'euros, respectivament, fet que representa una disminució interanual del 68,7%, 83,9% i del 89,9%.

La despesa mitjana diària per persona és de 138 euros, dada que indica una disminució interanual del 21,9%. Les principals partides de despesa corresponen a l'allotjament (131 milions d'euros) i a les activitats (94 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/805/2020, de 28 d'agost, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes d'agost i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.