Saltar al contingut principal

Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2020. Dades provisionals

El nombre d'afiliacions a la Seguretat Social a Catalunya a 30 de setembre de 2020 disminueix un 2,8% respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.356.665 afiliacions, segons dades provisionals. En nombres absoluts, la davallada interanual és de 97.781 afiliacions. En canvi, respecte al 30 de juny d'aquest mateix any, les afiliacions augmenten en 31.724 (1,0%).

Per sector econòmic, i si es compara amb el setembre de l'any anterior, les afiliacions disminueixen a l'agricultura (−6,7%), als serveis (−3,3%) i a la indústria (−1,1%), mentre que augmenten lleugerament a la construcció (0,2%).

Per divisió econòmica, quatre branques encapçalen la davallada de les afiliacions en nombres absoluts i acumulen més del 60% del descens interanual. Així, en relació amb el mateix període de l'any anterior, els serveis de menjar i begudes disminueixen en 24.426 afiliacions (−10,8%), els serveis d'allotjament en 18.148 (−31,5%), el comerç al detall en 10.943 (− 3,3%) i les activitats relacionades amb l'ocupació disminueixen en 6.909 (−11,8%). Per contra, les divisions on més augmenten les afiliacions són les activitats de recollida, tractament i eliminació de residus (6.525 afiliacions; 51,5%), les activitats sanitàries (5.322 afiliacions; 2,8%) i l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (3.082 afiliacions; 1,5%).

Per tipus de relació laboral, les afiliacions per compte d'altri (−3,3%) disminueixen més que les afiliacions per compte propi (−0,5%). En les afiliacions per compte d'altri destaca la disminució interanual dels contractes temporals (−12,5%), mentre que els contractes indefinits augmenten un 0,3%.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya disminueix un 2,5% el setembre del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.209.364 persones (83.845 persones menys).

Per comarques i en termes percentuals, on més disminueix el nombre de persones afiliades és a la Selva (−7,7%), al Tarragonès (−5,6%) i al Baix Camp (−4,3%). Per contra, on més augmenten és a la Cerdanya (1,1%), l'Alta Ribagorça (0,4%) i la Garrotxa (0,3%).

Per sexe, el nombre de dones afiliades decreix un 2,7% i el d'homes ho fa en un 2,4%. Per edat, destaquen les disminucions interanuals de les persones afiliades de menys de 30 anys (−8,5%) i de 30 a 44 anys (−5,0%), i l'increment de les persones afiliades de 55 anys i més (3,4%), seguit de les de 45 a 54 anys (0,6%). Per nacionalitat, el decrement interanual dels afiliats estrangers (−4,4%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (−2,2%).

A conseqüència de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, l'Idescat difon els resultats provisionals dels afiliats i les afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal del setembre de 2020. Els resultats definitius es publicaran al desembre, d'acord amb el Calendari de difusió de l'Idescat.