Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2019. Dades provisionals

El nombre total de matrimonis inscrits a Catalunya l'any 2019 va ser de 26.357, segons dades provisionals de l'Idescat. Aquesta xifra representa un descens del 3,3% respecte el nombre total de matrimonis inscrits l'any 2018.

El nombre de matrimonis de residents inscrits a Catalunya l'any 2019 va ser de 25.895. Aquesta és una xifra provisional, ja que no inclou els matrimonis de residents inscrits a la resta d'Espanya, que s'incorporaran amb la publicació de les dades definitives.

La taxa bruta de nupcialitat el 2019 va ser de 3,4 matrimonis per 1.000 habitants. L'edat mitjana en contraure matrimoni dels homes i dones casats en primeres núpcies va ser de 36,1 anys per als nuvis i de 34,1 anys per a les núvies.

En relació amb l'estat civil anterior dels cònjuges, el 67,1% dels matrimonis es van celebrar en primeres núpcies per als dos contraents, mentre que el 19,7% van correspondre a enllaços entre un cònjuge solter i l'altre casat anteriorment. Els matrimonis en segones núpcies per als dos contraents van ser el 13,2% del total d'enllaços celebrats el 2019.

Pel que fa al sexe dels contraents, 24.956 matrimonis (el 96,4%) van correspondre a parelles de diferent sexe i 939 (el 3,6%), a parelles del mateix sexe, dels quals 433 són entre dos homes i 506 entre dues dones.

Segons la nacionalitat dels cònjuges dels matrimonis de diferent sexe, els matrimonis d'ambdós cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris (79,0%), mentre que els matrimonis mixtos (un dels cònjuges amb nacionalitat estrangera i l'altre, espanyola) són el 17,4%. Els matrimonis entre contraents de nacionalitat estrangera representen el 3,6% del total.

En els matrimonis mixtos és més freqüent la combinació d’un home amb nacionalitat espanyola casat amb una dona amb nacionalitat estrangera (2.648 matrimonis), que no pas la combinació d’una dona amb nacionalitat espanyola casada amb un home amb nacionalitat estrangera (1.707 matrimonis).

L'Idescat difon l'Estadística de matrimonis en dues fases: les dades provisionals, que corresponen als matrimonis que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya, de població resident i no resident; i les dades definitives, que incorporen els matrimonis dels residents inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Els resultats provisionals ofereixen el nombre total de matrimonis inscrits per a Catalunya, províncies, àmbits del pla territorial, comarques i municipis, mentre que la desagregació territorial dels matrimonis de residents es limita a les províncies. Els resultats definitius ofereixen la informació de les característiques dels matrimonis de residents per a tots els territoris.