Saltar al contingut principal

Enquesta industrial de productes. 2019

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 97.722 milions d'euros l'any 2019, un 0,2% menys que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes.

Les branques que concentren la major part de la producció venuda són les químiques, amb el 23,5% del total (3,1% menys que l'any anterior); l'alimentació, amb el 22,2% del total (un augment del 4,3%), i els materials de transport, amb el 14,9% (una disminució del 3,5%).

Les dades de l'any 2018 s'han actualitzat i, per tant, passen de ser provisionals a ser definitives.