Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 11/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya al novembre del 2020.

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) decreix un 1,7% respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia (−9,3%) i els dels béns intermedis (−0,4%), mentre que creixen els preus dels béns de consum (0,7%) i els dels béns d'equipament (0,5%).

D'altra banda, per divisions industrials, les disminucions més grans de preus es registren a les indústries químiques (−3,4%) i a la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (−0,4%). En canvi, s’incrementen els preus a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics del ferro, acer i ferroaliatges (3,5%) i a la fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics (2,5%).