Saltar al contingut principal

Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars. 2020

El 60,2% de la població de 16 a 74 anys de Catalunya ha comprat a través d'Internet en els darrers 3 mesos al 2020, fet que representa un increment de 8,2 punts respecte a un any enrere. En la franja d’edat compresa entre els 25 i 44 anys, el percentatge de persones que ha comprat per Internet supera la mitjana catalana: un 73,8% les persones de 25 a 34 anys i un 74,6% les de 35 a 44 anys.

Pel que fa a l'ús d'Internet, el 95,7% de les persones de 16 a 74 anys l’han fet servir en els 3 mesos anteriors a la realització de l’enquesta i el 94% l’ha utilitzat de manera habitual, almenys un cop per setmana. Aquestes dades suposen un augment respecte a l’any 2019 de 2 i 2,9 punts, respectivament. En les llars en què hi viu algun fill, l’ús d’Internet de manera habitual ha superat el 97%: un 97,7% en les llars amb un sol progenitor amb fills i un 97,8%, en les llars de parelles amb fills.

El percentatge de nens de 10 a 15 anys que disposen de telèfon mòbil s'ha incrementat en 2 punts, en passar del 66,7% l'any 2019 al 68,7% d'enguany.

Quant a l'equipament de les llars, el 86,4% disposa d'algun tipus d'ordinador i el 96,6% té accés a Internet a través de banda ampla. El 61,6% dels habitatges de Catalunya disposen de tauleta tàctil, dada que suposa un augment d'1,8 punts respecte a l’any 2019 (59,8%).