Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. T4/2020 i any 2020. Dades provisionals

El nombre de pernoctacions en establiments de turisme rural va disminuir un 64,7% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2020, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Segons l'origen dels viatgers, el nombre de pernoctacions de turisme domèstic va decréixer un 62,3% (el turisme català va disminuir un 61,2% i el procedent de la resta de l'Estat un 79,5%) i pel que fa al turisme estranger, aquest va decréixer un 90,2%.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en els establiments de turisme rural va disminuir un 69,1% interanual.

L'any 2020, les pernoctacions en establiments de turisme rural van decréixer un 36,5% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural.

Segons l'origen dels viatgers, les pernoctacions del turisme domèstic van disminuir un 25,5%: les dels viatgers catalans van decréixer un 22,9% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat un 56,5%. Les pernoctacions del turisme estranger també van disminuir un 75,9% respecte a un any enrere.

D'altra banda, el nombre de viatgers va disminuir un 45,9% respecte al 2019.