Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2015-2019

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2015-2019. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 807 defuncions per 100.000 habitants.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, l'Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran (775) i l’Àmbit Metropolità (792) van tenir una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits de les Comarques Gironines (833), les Terres de l’Ebre (833), el Penedès (841), Ponent (842) i el Camp de Tarragona (845) la TME va ser més elevada. A l'Àmbit de les Comarques Centrals (820) el nivell de la mortalitat estàndard no diferia significativament de la mitjana de Catalunya.