Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. Formació i condicions de treball. 2020

El 23,0% de la població assalariada de Catalunya va declarar haver treballat almenys un dissabte al mes el 2020 (6,9 punts menys que un any enrere), segons l'Enquesta de població activa. La població assalariada que va treballar almenys un diumenge al mes es va situar en el 14,6% (4,4 punts per sota del 2019). Les restriccions a l’activitat econòmica durant el 2020 derivades de la pandèmia de la covid-19 han condicionat els diferents horaris atípics i les condicions de treball.

Pel que fa al tipus d'horari, el 63,6% dels homes assalariats van treballar en horari continuat (3,4 punts més que el 2019), mentre que en el cas de les dones assalariades van ser el 72,2% (0,3 punts més que un any enrere).

Quant al treball per torns, el percentatge d’homes assalariats que van treballar en un sistema de torns va disminuir 3,2 punts respecte del 2019, i es va situar en el 16,6%. En el cas de les dones, la proporció de les que van treballar a torns, va baixar 2,4 punts i va ser del 12,5%.

El 13,0% de la població assalariada va treballar més de la meitat dels dies fins a última hora de la tarda (4,1 punts menys que el 2019). Per sexe, aquesta situació es va donar en el 14,5% dels homes i en l'11,6% de les dones.

El 8,7% dels homes ocupats el 2020 eren directius de petites, mitjanes o grans empreses, enfront del 5,8% de la població femenina ocupada. D'altra banda, el 73,5% de les dones ocupaven un lloc de treball amb caps i sense subordinats, mentre que aquesta situació es donava en el 63,9% dels homes.

Des de l'any 2006 s'ofereixen dades d'una submostra de l'EPA per obtenir informació anual d'algunes variables estables en el temps que només es pregunten a una sisena part de la mostra de cada trimestre. Les dades que es difonen aquí són el resultat de l'explotació d'algunes d'aquestes variables, entre les quals destaquen el sector d'estudis, el treball per torns, treball els dissabtes o diumenges, el nombre de treballadors de l'establiment i el tipus de lloc de treball.