Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 2020. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,2% a Catalunya l'any 2020, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, presenten increments els béns de consum (2,0%) i els béns d’equipament (0,4%), mentre que disminueixen l’energia (−10,3%) i els béns intermedis (−2,1%).

Per seccions industrials, van augmentar el subministrament d'aigua (0,7%) i les indústries extractives (0,6%); i van disminuir l'energia elèctrica i gas (−8,3%) i les indústries manufactureres (−1,0%). Dins de les indústries manufactureres, les disminucions més elevades les van anotar les indústries químiques (−5,3%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−2,9%), mentre que els increments més alts els van registrar a les indústries de productes alimentaris (2,8%) i la fabricació de begudes (1,5%).

L'índex de preus industrials va disminuir un 2,0% a Catalunya l'any 2020.