Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 03/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 17,7% interanual a Catalunya al març del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns d'equipament un 33,7%, els béns intermedis un 16,8% i els béns de consum un 12,4%; en canvi, l'energia decreix un 0,5%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 15,9% respecte a un any enrere.