Saltar al contingut principal

Estadística de rendes d'inserció social. 2020

Durant l'any 2020, es van abonar una mitjana mensual de 37.192 prestacions en concepte de renda garantida de ciutadania, que significa una suma anual de 335,3 milions d'euros. La mitjana mensual de persones beneficiàries va ser de 87.283. Respecte al 2019, s'aprecia un increment del 20,6% en el nombre de prestacions i del 25,3% en el volum econòmic. L'Idescat també ofereix aquesta informació per municipis, comarques i altres demarcacions territorials.

Pel que fa a la renda activa d'inserció, es van abonar una mitjana de 10.206 prestacions en el mateix període, amb un import total de 56,2 milions d'euros. Aquesta prestació va significar un ingrés mitjà de 501 euros mensuals per a les persones beneficiàries. Respecte a l'any 2019, es dona una disminució del 22,1% en el nombre de prestacions i un 17,0% en el volum econòmic.