Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 03/2021

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, augmenta un 20,5% interanual a Catalunya al març del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els béns d’equipament un 44,8%, els intermedis un 23,3% i els de consum un 6,1%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 21,7% interanual a Catalunya.