Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 04/2021

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers a l’abril del 2021 se situa en 600,2 milers a Catalunya, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Amb 409,6 milers de pernoctacions del turisme domèstic; d'aquestes, n'hi ha 293,2 milers fetes pels viatgers catalans i 116,4 milers pels viatgers procedents de la resta d'Espanya. Les pernoctacions fetes pel turisme estranger són 190,6 milers.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Itàlia i Alemanya són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (46,2, 18,2 i 13,9 milers, respectivament).

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona són les que concentren més pernoctacions (217,5 i 138,4 milers, respectivament).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers és de 301,0 milers, d’aquests 221,2 milers són del turisme domèstic i 79,8 milers del turisme estranger.

L'activitat turística en els hotels va ser nul·la al mes d’abril del 2020, degut al tancament dels establiments hotelers determinat per l'estat d'alarma que es va declarar a causa de la covid-19. Per aquest motiu, no és possible calcular les taxes de variació del mes d’abril del 2021 respecte del mateix mes de l’any anterior.