Saltar al contingut principal

Publicació de la Memòria de l'Idescat 2020

L'Idescat publica la Memòria del 2020, que conté la informació detallada de l'activitat que ha desenvolupat al llarg de l'any.

Entre les diverses actuacions estadístiques del 2020, cal destacar la creació d'un nou apartat al web anomenat "Informació estadística per al seguiment de l'impacte de la covid-19", que s'ha elaborat per donar resposta a necessitats d'informació emergents per gestionar de manera efectiva la situació de crisi sanitària, econòmica i social.

També s'ha publicat per primera vegada l'índex d'igualtat de gènere, així com el sistema d'indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la UE per a Catalunya i s'han iniciat els treballs per a l'elaboració dels indicadors de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Pel que fa a la difusió d'estadístiques oficials, s'han superat els dos milions i mig de visites al web de l'Idescat, amb un increment del 36,4% respecte a l'any anterior.

La Memòria del 2020, que està pendent de rebre l'aprovació definitiva de la Junta de Govern de l'Idescat, s'estructura en onze capítols:activitat institucional; planificació estadística; estadístiques de població i territori; estadístiques d'economia i societat; estadístiques d'empresa i ocupació; activitats de normalització estadística; serveis de difusió estadística; promoció de l'estadística; recerca i desenvolupament; serveis tècnics, i recursos i organització.

Memòria 2020 (pendent d'aprovació)