Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 05/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 7,1% interanual a Catalunya al maig del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus de l’energia (24,5%), els dels béns intermedis (14,4%), els dels béns de consum (3,4%) i els dels béns d'equipament (1,3%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (27,0%) i a les indústries químiques (22,6%). En canvi, decreixen els preus del sector d'arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (−2,3%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,2%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) augmenta un 10,1% respecte al mateix mes de l'any anterior.