Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 29,2% interanual a Catalunya al maig del 2021. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els d'equipament un 54,0%, els béns intermedis un 31,1%, els béns de consum un 16,8% i l'energia un 16,3%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 36,2% respecte a un any enrere.