Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 06/2021

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 387 milions d'euros al juny del 2021.

Per país de residència habitual, destaca França amb una despesa de 90 milions d'euros. A continuació es troben Alemanya i Itàlia amb una despesa de 29 i 28 milions d'euros, respectivament.

La despesa mitjana diària per persona és de 173 euros. Les principals partides de despesa corresponen al transport internacional (91 milions d'euros) i a les activitats (86 milions d'euros).