Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 07/2021

L'índex de producció industrial corregit d'efectes de calendari augmenta un 6,8% interanual a Catalunya al juliol del 2021. Per grans sectors industrials, creixen tots els béns: els intermedis un 11,5%, els béns de consum un 7,0%, els béns d'equipament un 1,1% i l'energia un 0,3%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia ni està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,7% respecte a un any enrere.