Saltar al contingut principal

Enquesta de clima empresarial. T3/2021

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya al tercer trimestre del 2021 registra un saldo de 4,1 punts. El 23,8% dels gestors d'establiments empresarials té una opinió favorable de la marxa del seu negoci al tercer trimestre, mentre que el 19,7% la té desfavorable i el 56,4% considera que s'ha mantingut estable.

Per sectors d'activitat, l'hostaleria és l'únic amb un saldo negatiu, de −17,4 punts. En canvi, la indústria, la construcció i la resta de serveis presenten saldos positius en la marxa del negoci de 8,1, 7,1 i 5,9 punts, respectivament.

D'altra banda, les expectatives sobre la marxa del negoci per al quart trimestre del 2021 registren un saldo de 4,3 punts. El 22,5% dels gestors considera que la marxa del seu negoci serà favorable, mentre que el 18,2% opina que serà desfavorable, percentatge que s’eleva fins al 44,1% en el cas de l’hostaleria. El 59,3% restant considera que es mantindrà estable.