Saltar al contingut principal

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris. Curs 2020/21

En el curs 2020/2021, hi havia 225.700 alumnes catalans matriculats en ensenyaments postobligatoris no universitaris,127.830 en cicles formatius i 97.870 en batxillerat.

El 42,8% dels alumnes de cicles formatius van estudiar al municipi on residien, el 30,1% van estudiar a la resta de la comarca i el 27,2% van estudiar a la resta de Catalunya. Els majors percentatges d'alumnes de cicles formatius que van estudiar fora de la comarca es localitzen al Moianès (95,7%) i a les Garrigues (82,1%), mentre que els menors percentatges es localitzen al Barcelonès (4,3%) i al Segrià (7,7%).

El 75,1% dels alumnes de batxillerat van estudiar al municipi on residien, el 16,9% van estudiar a la resta de la comarca i el 8,0% ho van fer a la resta de Catalunya. Els majors percentatges d'alumnes de batxillerat que van estudiar fora de la comarca es localitzen a la Conca de Barberà (41,5%) i al Moianès (38,5%).

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, dels 805.665 alumnes que van cursar aquests ensenyaments (primària i educació secundària obligatòria), el 87,8% van estudiar al municipi on residien i només un 12,2% ho van fer fora del municipi. En el cas de l'educació primària, el percentatge d'alumnes que van estudiar al municipi on residien va ser del 90,5% i en els de l'ESO, del 84,1%. Les comarques amb un major percentatge d'alumnes d'ensenyaments obligatoris que van estudiar i residir al mateix municipi van ser el Barcelonès (94,7%) i el Montsià (92%).

El curs 2020/2021 la xifra d'alumnes de segon cicle d'educació infantil residents a Catalunya va ser de 206.030. El 91,5% d'aquests alumnes van estudiar i residir al mateix municipi.

En relació amb la grandària del municipi, s'observa que com més població té un municipi, més percentatge d'alumnes estudien i resideixen al mateix municipi. Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d'alumnes que van estudiar i residir al mateix municipi va superar el 90%, xifra que va disminuir fins al 74,8% en els municipis de 5.001 a 10.000 habitants, i fins al 56,4% en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants. Pel que fa als municipis de menys de 500 habitants, la mitjana d'alumnes que van estudiar al mateix municipi on residien va ser inferior al 25%.

D'entre els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, Lleida i Barcelona són els que van retenir un major percentatge d'alumnes residents (un 96,6%), seguits de la Seu d'Urgell (95,3%) i Tortosa (95,0%).

Per una anàlisi detallada de la mobilitat dels estudiants de tots els municipis de Catalunya consulteu l'Ampliació de resultats intermunicipals i intercomarcals.