Saltar al contingut principal

Estimacions de població estacional. 2020

El Barcelonès ha sigut la comarca on més va disminuir la població estacional el 2020 respecte del 2019 en termes absoluts; va passar d'una població estacional de 40.657 persones equivalents a temps complet anual (ETCA) a una població estacional de signe negatiu, de −7.749. La segueixen com a comarques amb majors disminucions el Tarragonès (de 41.536 a 11.393 persones ETCA) i la Selva (de 26.089 a 6.675).

La comarca on més va augmentar la població estacional en relació amb l'any anterior va ser el Baix Llobregat, que va passar de −33.254 persones equivalents a temps complet anual a −16.645, un augment de 16.609 persones ETCA. La segueixen el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

El descens de la mobilitat i del turisme derivats de la pandèmia de la covid-19 va provocar un descens de la població estacional als territoris que solen ser receptors de població estacional pel fet de tenir més entrades de població no resident, per motius laborals, d'estudis, de residència o turístics, que sortides de població resident. D'altra banda, va augmentar principalment als territoris que habitualment tenen població estacional de signe negatiu (més sortides de població resident que entrades de població no resident).

Per municipis, Barcelona és el municipi on més va disminuir la població estacional respecte de l'any anterior, de 91.633 persones ETCA el 2019 a 23.842 persones el 2020, seguit de Salou i Lloret de Mar. Entre els municipis on més va augmentar la població estacional en relació amb l'any anterior en termes absoluts hi ha Badalona, l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

La població estacional per trimestres reflecteix els diferents perfils de població estacional i el 2020 està molt influenciada per l'efecte de la pandèmia de covid-19. Al segon trimestre del 2020, durant el qual les restriccions van ser més estrictes degut a l'estat d'alarma, la població estacional de Martorell, municipi amb alta mobilitat per treball, es va reduir a la meitat, un 51%. En canvi, la població estacional va ser pràcticament nul·la a altres municipis amb diferents perfils, amb reduccions del 97% a Salou, del 96% a Cerdanyola del Vallès i del 92% a Barcelona. Al tercer trimestre, Salou, municipi tradicionalment amb molta població estacional turística, va reduir la població estacional un 77%.