Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis. 2020. Dades definitives

L'Idescat publica les dades definitives de l'Estadística de matrimonis de l'any 2020. Aquell any es van registrar a Catalunya 15.662 matrimonis. En relació amb el 2019, els matrimonis van disminuir un 41,9%. Els efectes de la pandèmia de la covid-19 s’observen en la caiguda de la xifra de matrimonis a partir del mes de març.