Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 12/2021 i any 2021. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 10,4% interanual a Catalunya al desembre del 2021.

En aquest mateix període l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) va augmentar un 20,7% respecte del mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, van créixer els preus de l’energia un 65,6%, els d'intermedis un 21,6%, els dels béns de consum un 4,2% i els d'equipament un 2,4%.

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats els van registrar la indústria de la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (37,6%) i les indústries químiques (29,8%); en canvi, van decréixer els preus de les indústries de reparació i instal·lació de maquinària i equips, i les indústries manufactureres diverses (ambdues amb un −0,4%).

L'any 2021, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 6,6% respecte a l'any 2020, segons dades provisionals.

La mitjana anual de l'IPRI (que inclou l’energia) va augmentar un 10,5% respecte a l'any 2020. Per grans sectors industrials, tots van mostrar increments: l'energia un 27,6%, els béns intermedis un 14,1%, els béns de consum un 2,4% i els béns d'equipament un 1,4%. Per seccions i divisions de la CCAE-2009 va destacar l'augment dels preus de la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (32,2%) i els de les indústries químiques (18,8%).