Saltar al contingut principal

Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. 2016-2020

L'Idescat publica la taxa de mortalitat estandarditzada per edat (TME) corresponent al període 2016-2020. Per a aquest període, la TME de Catalunya va ser de 828 defuncions per 100.000 habitants.

Pel que fa als àmbits del Pla territorial, l'Àmbit de l'Alt Pirineu i Aran (796) i l’Àmbit Metropolità (817) van tenir una TME més baixa que la mitjana de Catalunya; per contra als àmbits del Camp de Tarragona (846), Ponent (849), Comarques Centrals (854) i Penedès (867) la TME va ser més elevada. A les Comarques Gironines (837) i les Terres de l'Ebre (842) el nivell de la mortalitat estàndard no diferia significativament de la mitjana de Catalunya.