Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 2021. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 6,6% a Catalunya l'any 2021, segons dades definitives.

L'índex de preus industrials (que inclou l'energia) va augmentar un 10,5% a Catalunya l'any 2021. Per grans sectors industrials, tots presenten increments: l'energia un 27,4%, els béns intermedis un 14,1%, els de consum un 2,4% i els d'equipament un 1,4%.

Per seccions industrials, totes van van augmentar: l'energia elèctrica i gas (26,6%), les indústries manufactureres (8,1%), el subministrament d'aigua (0,9%) i les indústries extractives (0,3%). Dins de les indústries manufactureres, els creixements més elevats els van anotar la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (32,1%) i les indústries químiques (18,8%), mentre que els únics decrements es van registrar a la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,1%) i les indústries manufactureres diverses (−0,5%).