Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 03/2022

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 350,4% interanual a Catalunya al març del 2022, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 128,9%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans creixen un 52,7%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 322,6% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 966,7% interanual.

Per marques turístiques, Barcelona, Costa Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (1.488,4, 365,1 i 250,4 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 658,2%, 175,3% i 201,2%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 243,2% interanual, amb un augment en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 95,6% i 780,3%, respectivament.