Saltar al contingut principal

Estimacions de població. 2022. Avanç. Dades provisionals

La població de Catalunya a 1 de gener de 2022 és de 7.758.615 habitants, segons dades provisionals de les Estimacions de població, elaborades per l'Idescat. Aquesta dada representa un augment anual de 18.857 habitants (0,2%) respecte del 2021.

Per territori, el Penedès és on més augmenta la població en termes relatius, amb un creixement de l'1,6%. Tots els àmbits del Pla territorial tenen creixement positiu excepte l'Àmbit Metropolità, on la població disminueix lleugerament (0,01%).

Els resultats de l'avanç de les Estimacions de població estan disponibles per Catalunya, les províncies i els 8 àmbits del Pla territorial. Els resultats són provisionals i seran vigents fins al proper mes de desembre, quan l'Idescat els substitueixi per les estimacions postcensals definitives, que es calculen un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.